Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911’de Trabzon’da doğdu. Ortaöğrenimini yaptığı sırada Trabzon’da bulunan Zeki Kocamemi’nin öğrencisi olarak sanata ilgi duymaya başladı. 1927’de İstanbul’a gelerek Güzel Sanatlar Akademisi’nde Nazmi Ziya’nın öğrencisi oldu. İki yıllık eğitimin ardından Paris’e gitti. 1932’deki ikinci gidişinde ise A. Lhote’un atölyesinde yaklaşık bir yıl çalıştı. Dönüşünde d Grubu’nun 1934’teki açtığı sergiye katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği yurt gezisi programı içerisinde 1938’de Edirne’ye, 1942’de Çorum’a gidip bu illerde gerçekleştirdiği yapıtlarla Yurt Sergileri’ne katıldı. 1947’de İstanbul Asmalımescit’te kendi adını taşıyan özel bir atölye açtı. Farklı araç ve gereçlerle, farklı tekniklerle oluşturduğu işlerinde, aldığı Batı sanatının zengin deneyim ve birikimleriyle, yöresel ve geleneksel halk sanatının ürünleri arasında, kendi sanat anlayışına özgü sentezlere ulaştı. Az malzemeyle çok şey anlatma sanatı olarak adlandırdığı halk sanatı, sanatçının yapıtlarına kaynak oluşturdu. Bedri Rahmi’nin ressamlığı ve hocalığı yanında şairliği ve yazarlığı da önemli bir yanıdır. Yayımladığı kitaplar arasında “Yaradana Mektuplar”, “Karadut”, ‘Tuz”, 1953 tarihli “Üçü Birden”, “Dördü Birden” sayılabilir. Yabancı sanat çevrelerinde her fırsatta incelemeler yapmasıyla birlikte kalemi ile bütün sanat çevrelerine hizmette bulundu. Halkevleri çalışmalarına katılarak 1938 yılında Edirne’den güzel peyzajlar verdi. I. Devlet Resim ve Heykel sergisinde 3.lük, 4. Devlet Resim ve Heykel sergisinde de 2.lik ödülü aldı. Resim ve Heykel müzesinde, Milli Kütüphane Koleksiyonunda, birçok resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.