Koleksiyonerlik

Koleksiyon, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Her konuda yarar sağlama, öğrenme, zevk, keyif, koruma, kar ve yarar sağlama amacıyla nesnelerin özelliklerine göre toplanıp sınıflandırılması demektir.

Hobi ya da ticari amaçlı olarak da yapılabilmektedir. Ticari amaçlı profesyonel koleksiyonculuk yasalara tabidir. Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar toplayabilmektedirler. Her ne kadar eser satın almak yasal bir durum olsa da eserin alınmasının gerekli bakanlığa bildirilmesi ve satılması halinde bunun da yönetmeliğe uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Yani eserler devlet tarafından koruma altındadır. Koleksiyon ya da koleksiyonculuk yapan kişilere koleksiyoner denilmektedir.

Koleksiyon daha çok ticari açıdan üretilmiş nesnelerde, bir düzeni takip eden sınırlı süre içinde sınırlı üretim adeti olan ve üretimi bittikten sonra aynı kalitede üretimi tekrar etmeyen her türlü satın alınabilir ürünlerin genel adı diye de tanımlanabilmektedir. 

Buna ek olarak toplamacılık ile koleksiyonculuğu birbirinden ayırmak gerekmektedir. Koleksiyon, bir bütünlük ve anlam sunmaktadır. Koleksiyonculuk, sanatseverlerin zamanlarını, maddi olanaklarını ve çabalarını adadıkları, birbiriyle ilgili objeleri seçme, satın alma ve bir araya getirme sürecini kapsamaktadır.

 

Günümüzde iyi bir koleksiyon nasıl olmalıdır?

Koleksiyon yalnızca ekonomik anlamında değil, koleksiyonerin vizyonunu da gösteren, uzun süreye dayalı bilgi, zevk ve ilgi birikimi sonucu oluşturulmuş bir bütünlük içerir.

Koleksiyoner, öncelikle neye ilgi duyduğunu çözmeli ve neyi toplamak istediğine karar vermelidir.

Karar verilen koleksiyon alanı ile ilgili her yeni bilgiyi öğrenmeye açık olmalıdır.

Koleksiyonun sınırları ise yoruma açık kalmalıdır.

Koleksiyonun bir zamana ait olması ve o zamana aitliğini göstermesi ona tutarlılık kazandırır.

Koleksiyon, tanımı ile belirli genel bir temayı işleyebilir. Bu temalar daha alt sekmeler halinde toparlanabilir.

Koleksiyonun tamamını oluşturan parçalar arasında bağlantının olması, koleksiyonu yapılan eserin kişilik kazanmasına yardımcı olur.

Koleksiyondaki parçaların orijinal olması koleksiyonun maddi-manevi değerini arttıran öğelerdir.

 

Sanat Koleksiyonerliği

Sanat koleksiyonculuğu demek, saf tutkuyla çalışan koleksiyonerlerin, sanat eserlerini dönemine, üretim yöntemine, yazarına, değerine vb. göre tasnif etmesi ve değerlendirmesi anlamına gelir. Çeşitli parçalardan oluşan sanat koleksiyonu türleri iki kategoriye ayrılır. Bireysel hobilerden doğan özel koleksiyonlar olduğu gibi, müze gibi profesyonel kurumların yürüttüğü kurumsal koleksiyonlar da var. Sanat koleksiyonları, kişisel anlamda sanat tutkusu ve sevgisi olan kişiler tarafından hobi olarak oluşturulmakta ve esas olarak koleksiyonerin bilgi, zevk ve vizyonunu yansıtmaktadır. Bu bakımdan belirli kriterlere göre koleksiyon oluşturmak ve eser seçerken bazı noktaları dikkate almak koleksiyonun kimliğini oluşturmada önemli faktörlerdir.

Sanat Koleksiyonunda Dikkat Etmeniz Gereken Şeyler:

Sanat koleksiyonunuz için bir tema seçip parçalarınıza odaklanarak niş bir koleksiyoncu haline gelebilir ve koleksiyonunuzla bir hikaye anlatabilirsiniz.

• Sanat tutkunuz için belirlediğiniz bütçe, koleksiyonunuzun şekillenmesindeki en önemli faktörlerden biridir. Bu, sanatın hangi alanlarına odaklanmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

• Eser seçerken sanatçının kimliğini göz önünde bulundurmak, sanatçının kariyerini araştırmak ve sergi hakkında bilgi sahibi olmak daha bilinçli karar vermenize yardımcı olacaktır.

• Bir sanat eserini satın alırken, eserin orijinalliğini garanti altına alacak şekilde imzalanmış orijinal bir sanat eseri sertifikası olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

 • Sergi, fuar gibi etkinlikleri takip ederek sevdiğiniz sanatçıların eserlerini görün. Böyle bir ortamda benzer ilgi alanlarına sahip kişilerle iletişim kurmak da mümkündür.

 • Benzer tarzdaki taklitlerden ve sanat eserlerinden kaçınmak koleksiyonunuzun değerini artıracaktır.

• Yerel sanat pazarlarının yanı sıra uluslararası pazarları da takip edebilir, yeni sanatçılar keşfedebilir, fiyat araştırması yapabilirsiniz.